Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
>> Opieka wytchnieniowa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 28-03-2022 | 20:05
data ostatniej modyfikacji: 09-03-2023 | 15:59

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Допомога громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc m.in. w postaci: jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej / Відповідно до ст. 31 сек. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесено до реєстру PESEL, мають право на допомогу, зокрема у вигляді: одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, сімейної допомоги та соціальної допомоги.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 / Заяви можна подати в Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Mielcu, ul. Głowackiego 5.

Co należy posiadać przy składaniu wniosku:

• polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka;
• polski numer telefonu;
• numer rachunku bankowego w Polsce.

Що потрібно мати при подачі заяви:
• польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини;
• польський номер телефону;
• номер банківського рахунку в Польщі

Завантажити:


Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO