Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> PLIKI DO POBRANIA

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 08-05-2013 | 15:38
data ostatniej modyfikacji: 19-06-2018 | 14:41

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wyniki postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług ASYSTENTA RODZINY w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Mielec" realizowanego w 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym "Zapytaniu ofertowym"


Zapytania ofertowego w pliku PDF <<zap_asystent.pdf>>

Załączniki w pliku DOC do "Zapytania ofertowego":

Załącznik nr 1 – wzór "zal_1_asys.doc",
Załącznik nr 2 - wzór "zal_2_asys.doc"


"Zapytanie ofertowe" zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.05.2013 r.
"Zapytanie ofertowe" zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.gops.ug.mielec.pl w dniu 08.05.2013 r.


Informacja 

o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego dotyczące świadczenia usług ASYSTENTA RODZINY w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Mielec" realizowanego w 2013 r.

w pliku PDF 
<<ogl_asystent2013.pdf>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO